با اپلیکشن اندروید سایت جدید ترین موزیک ها را از دست ندهید

دانلود کنید : دانلود اپلیکیشن اندروید سایت

معاون فرماندار اندیمشک، گفت: این قطار باری حوالی ساعت 14 ظهر جمعه در تونل شماره 11 ایستگاه شهبازان از خط خارج شده است. بر اثر این حادثه مسیر راه آهن تهران - جنوب مسدود شده و امکان تردد قطار تا بازگشایی مسیر وجود ندارد

خروج قطار باری از ریل، سبب مسدود شدن راه آهن تهران - جنوب در روز جمعه شده است.

معاون فرماندار اندیمشک، گفت: این قطار باری حوالی ساعت 14 ظهر جمعه در تونل شماره 11 ایستگاه شهبازان از خط خارج شده است

امیر حمزه بزرگی افزود: بر اثر این حادثه مسیر راه آهن تهران - جنوب مسدود شده و امکان تردد قطار تا بازگشایی مسیر وجود ندارد.

وی اظهار کرد: با توجه به خالی بودن قطار باری این حادثه خسارت جانی به دنبال نداشته است.

معاون فرماندار اندیمشک ادامه داد: به دنبال بروز این حادثه نیروهای راه آهن ناحیه زاگرس برای بازگشایی مسیر وارد عمل شده و پیش بینی می شود خط آهن تهران - جنوب تا ساعاتی دیگر بازگشایی شود.

راه آهن تهران - جنوب که نقش اساسی در انتقال و جابجایی بار و مسافر از بنادر جنوب به تهران را دارد در یک ماه گذشته نیز شاهد وقوع دو حادثه از جمله خروج قطار باری بود.

این حوادث سبب مسدود شدن راه آهن تهران - جنوب برای چندین ساعت شد و سرگردانی مسافران را به دنبال داشت.

اداره کل راه آهن ناحیه زاگرس در استان خوزستان دارای 12 ایستگاه با حوزه استحفاظی 222 کیلومتر نقش مهمی در جابجایی بار و مسافر در شمال خوزستان به تهران و مناطق مرکزی کشور دارد.

ایرنا